CBW „Eko-innowacje”

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe  „Eko-innowacje” to projekt, który wykorzystując potencjał naukowy jednostek badawczo-rozwojowych wpłynie na wzrost konkurencyjności województwa lubuskiego. Rozwój gospodarczy regionu zależy od swobodnej wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dlatego wprowadzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej tego typu transfer okazuje się niezastąpione.

Celem Centrum Badawczo-Wdrożeniowego  „Eko-innowacje” jest:

 • identyfikacja potrzeb technologicznych oraz transfer wiedzy ze świata nauki do przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi a sektorem MŚP,
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
 • zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez firmy inwestujące w nowatorskie rozwiązania,
 • testowanie nowych technologii przed ich wdrożeniem,
 • zminimalizowanie kosztów wprowadzenia testowanych technologii i prototypów do przedsiębiorstw.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje” obejmuje 4 jednostki badawcze zajmujące się:

 1. unieszkodliwianiem płynnych i półpłynnych odpadów ciekłych,
 2. analizowaniem procesów technologicznych wykorzystujących wysokotemperaturowe odgazowanie odpadów,
 3. przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych (m.in. baterii, katalizatorów, akumulatorów, kabli, odpadów elektrycznych i elektronicznych) w celu testowania metod wydzielania, inaktywacji i recyklingu związków cennych metali,
 4. inżynierią bezpieczeństwa procesów technologicznych oraz bezpieczeństwem pracy pracowników przedsiębiorstw MŚP.

Ofertą Centrum Badawczo-Wdrożeniowe  „Eko – innowacje” jest:

 • zbieranie informacji o potrzebach przedsiębiorców i nawiązywanie kontaktów z naukowcami posiadającymi technologie przydatne z punktu widzenia biznesu,
 • doradztwo technologiczne w zakresie wdrażania nowych usług i produktów oraz pomoc w zdobywaniu finansowania na badania i wdrożenia,
 • przygotowanie wniosków do programów wspierających innowacyjność,
 • pomoc w szukaniu partnerów zagranicznych oraz badania zdolności patentowej.