dla MŚP

liniaGłówną ideą powstania inkubatora innowacji, jest udzielenie przedsiębiorstwom MŚP szeroko rozumianego wsparcia, dzięki któremu będą mogły one rozwijać swój innowacyjny potencjał.

W skład bazy lokalowej inkubatora wchodzą m.in. pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz powierzchnie magazynowo-produkcyjne. Ponadto inkubowane przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze wsparcia naukowego, technicznego, prawnego i patentowego oraz specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Mamy nadzieję, że wsparcie udzielone przez CBW „Eko-innowacje” pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi, identyfikacji potrzeb technologicznych, zmniejszeniu ryzyka związanego z inwestowaniem w nowatorskie rozwiązania oraz  zminimalizowaniu kosztów wdrażania nowych technologii.