weryfikacja technologii

liniaPrzedsiębiorcom zainteresowanym wdrażaniem nowatorskich technologii oferujemy pomoc w postaci szeroko rozumianego wsparcia (lokalowego, naukowego, technicznego, prawnego, patentowego), a także pomoc w weryfikacji sprawności technologii oferowanych przez uczelnie i instytuty badawcze z terenu całego kraju.