dla biznesu

liniaW związku z powstaniem na terenie Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” nowych jednostek badawczych, do współpracy zapraszamy przedsiębiorców oraz biznesmenów zainteresowanych rozwojem nowatorskich kierunków badań, w szczególności:

  • badań nad unieszkodliwianiem odpadów ciekłych;
  • badań nad wysokotemperaturowym zgazowaniem paliw niekonwencjonalnych;
  • badań nad poprawą efektywności przetwarzania odpadów ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) z możliwością odzysku cennych metali.

Ponadto zachęcamy do nawiązania współpracy z działającym na terenie Centrum akredytowanym laboratorium badawczym, wykonującym specjalistyczne badania fizyko-chemiczne, m.in. badania próbek środowiskowych (powietrza, wody, gleby, odpadów, osadów i ścieków), nadania paliw alternatywnych (w tym RDF) oraz badania z zakresu inżynierii środowiska.