możliwości współpracy

liniaDo  współpracy zapraszamy przedsiębiorstwa MŚP zainteresowane badaniami nad  poprawą efektywności przetwarzania odpadów ZSEE, chcące wdrażać lub rozwijać  technologię przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego.

Zainteresowanym współpracą  przedsiębiorcom, zapewniamy możliwość korzystania z wyników badań prowadzonych na półprzemysłowej instalacji badawczej, w celu rzetelnej wyceny kosztów wdrożenia wyżej wymienionej technologii, optymalizacji  procesu przetwarzania ZSEE oraz sposobów efektywnego monitorowania i kontroli tego procesu.