o lini ZSEE

linia

Utworzenie jednostki  badawczej umożliwiającej prowadzenie badań nad poprawą efektywności przetwarzania odpadów ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego), zawierających cenne metale to projekt innowacyjny w skali regionu i kraju.

Fundamentem dla działalności tej jednostki jest  laboratorium wyposażone w specjalistyczną, modułową, półprzemysłową instalację do przeprowadzania badań nad przetwarzaniem odpadów ZSEE, zawierających cenne metale (m.in. z grupy litowców, metale szlachetne oraz metale ziem rzadkich), które występują przede wszystkim w odpadach niebezpiecznych takich, jak baterie, akumulatory, katalizatory samochodowe oraz inne odpady elektryczne i elektroniczne.

 W instalacji do przetwarzanie ZSEE będą testowane metody wydzielania, inaktywacji (unieczynnienia)  i recyklingu produktów, z których zbudowane są poszczególne typy odpadów. W instalacji tej planuje się testowanie różnych parametrów przetwarzania w celu odzyskiwania do ponownego wykorzystania jak największej ilości związków, takich jak  stal, aluminium i inne metale, papier, tworzywa sztuczne, węgiel, węglan litu.

Innowacyjność wyżej wymienionej instalacji polega m.in. na zastosowaniu modułowej aparatury naukowo-badawczej, której ustawienie w linię będzie uzależnione od typu planowanego do przeprowadzenia na niej procesu.