Rozpoczęcie realizacji projektu

1_projekt

Centrum Badawczo – Wdrożeniowe „Eko-innowacje” to projekt realizowany przez ZUO Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, dzięki któremu możliwy będzie wzrost innowacyjności firm z województwa lubuskiego. Budowa Centrum przyczyni się do dynamicznego rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej oraz zwiększenia potencjału regionu poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przy wdrażaniu nowoczesnych technologii (m.in. w ramach inkubatora innowacyjnych technologii) oraz stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer wiedzy pomiędzy światem nauki i MŚP.