Tygrys Recyklingu 2015

tygrys_dyplom+

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał prestiżowy tytuł „TYGRYSA RECYKLINGU” w XVI edycji Konkursu o „Puchar Recyklingu”.

Organizowany od 2000 roku Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestnicy walczyli o tytuł „Tygrysa Recyklingu”.