unieszkodliwianie odpadów ciekłych

linia

Fundamentem dla działalności Jednostki Badawczej „Odpady ciekłe” jest laboratorium wyposażone w specjalistyczną instalację do przeprowadzania badań nad unieszkodliwianiem odpadów płynnych i półpłynnych.

W ramach badań planowane jest wdrożenie i optymalizacja technologii umożliwiającej oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych, odcieków zawierających: metale ciężkie, pestycydy, leki i bakterie, wód wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.