dla nauki

liniaW związku z powstaniem na terenie Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” nowych jednostek badawczych, do współpracy zapraszamy naukowców i wynalazców, uczelnie, instytuty naukowe i badawcze zainteresowane rozwojem nowatorskich kierunków badań, w szczególności:

  • badań nad unieszkodliwianiem odpadów ciekłych;
  • badań nad wysokotemperaturowym zgazowaniem paliw niekonwencjonalnych;
  • badań nad poprawą efektywności przetwarzania odpadów ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) z możliwością odzysku cennych metali.

Ponadto Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje” jest otwarte na różnorodne formy współpracy, obejmującej m.in. współrealizację wniosków naukowych, badawczych i wdrożeniowych w ramach programów współfinansowanych przez NCN, NCBiR, 7PR, HORYZONT 2020, RPO, POIR itp. oraz programów planowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ponadto oferujemy wykonywanie badań laboratoryjnych w ramach wzajemnych umów, zleceń i podzleceń, wymianę kardy naukowej i technicznej w ramach staży i stypendiów, udostępnianie zaplecza technicznego na potrzeby realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, a także innych projektów posiadających różnorodne źródła finansowania.