możliwości współpracy

liniaJednostka badawcza wyspecjalizowana w przeprowadzaniu badań nad unieszkodliwianiem odpadów ciekłych dedykowana jest w sposób szczególny przedsiębiorstwom MŚP, które w procesie wytwórczo-produkcyjnym generują  znaczne ilości zanieczyszczonych wód, odcieków i ścieków.

 Przykładowe zastosowania wdrażanej technologii:

  • zmniejszenie ładunku związków fenolowych pochodzących z garbarni,
  • oczyszczanie ścieków powstałych w wyniku czyszczenia kurników na fermach drobiu,
  • inaktywacja (unieczynnienie) węglowodorów aromatycznych w glebie z terenów stacji benzynowych,
  • zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków myjni samochodowych,
  • inaktywacja (unieczynnienie) barwników azowych pochodzących z przemysłu spożywczego.

Do współpracy zapraszamy wszystkich przedsiębiorców MŚP, zainteresowanych badaniami nad efektywnymi metodami unieszkodliwiania płynnych i półpłynnych odpadów, poszukujących nowych, skutecznych i wydajnych technologii ich unieszkodliwiania.