spalanie paliw niekonwencjonalnych

liniaW procesie spalania paliw niekonwencjonalnych, takich jak biomasa czy paliwa RDF, wykorzystywane będzie wysokotemperaturowe zgazowywanie substancji. Spalanie z wykorzystaniem procesu zgazowywania polegać będzie na zgazowaniu paliwa stałego, w trakcie którego ulegnie ono częściowemu spaleniu oraz dopalaniu gazów powstałych w wyniku zgazowania tego paliwa.

W tradycyjnych procesach spalanie paliwa przebiega w sposób warstwowy ze znacznym nadmiarem tlenu,  co powoduje, że we wnętrzu paliwa temperatura jego cząstek wynosi ok. 100˚C, natomiast na powierzchni osiąga około 800˚C. W tych temperaturach i przy takiej ich rozpiętości oraz w takich warunkach utleniających dochodzić może do tworzenia wielu szkodliwych  złożonych związków organicznych – węglowodorów cyklicznych i alifatycznych.

Innowacyjny proces spalania paliwa poprzez jego zgazowanie polega na jednoczesnej reakcji spalania w całej objętości, w stałej wysokiej temperaturze (1450°C). Jest to więc proces dużo bardziej efektywny  energetycznie od tradycyjnych metod spalania, dzięki czemu możliwe jest znaczne ograniczenie emisji  zanieczyszczeń do środowiska.